REZIDENCE GARDEN TOWERS: Zápis z hlasování per rollam Společenství vlastníků Garden Towers ve dnech 27.4. 2017 – 30.6.2017