Vážený podnikateli, 

držím se zákonných ustanovení ČR a zasílám Vám formou URL adresy tuto nabídku, kterou díky povolenému právnímu zápisu, nelze považovat za nevyžádané obchodní sdělení. 

Přesto si dovoluji touto cestou nabídnout Vám zařazení do našeho exklusivního Magazínu NejlepšiAdresyVeMěstě.cz, jehož součástí jsou i sekce REALITY a NABÍDKA SLUŽEB OBYVATELŮM, které cílíme na solventní obyvatele rezidenčních bydlení po celé Praze a ve virálních tématech Magazínu, i na návštěvníky zajímavostí na web z celé ČR. Umíme spojovat – Lidi – Prostředí – Informace – Internet – do jednoho celku. 

Rezidence jsou většinou uzavřené a Vy nejste schopni plošně jejich obyvatelům nabídnou své služby, protože se do schránek a jejich vnitřních prostorů prostě nedostanete, ale také proto – že se s nimi nedomluvíte – především mluví rusky – pak anglicky a česky nejmíň. Udělejte to prostřednictvím nás, kdy zaručujeme jedinou exklusivitu Vašeho podnikání v našem Magazínu. Oslovili jsme Vás, protože víme, že poskytujete kvalitu, kterou bychom obyvatelům komunity NejlepšíAdresyVeMěstě.cz rádi – naším prostřednictvím – nabídli, ale i zaručili. Dostaneme Vaše služby do nejlukrativnějších rezidencí Garden Towers a Central Park tak, abychom spojili Vaši nabídku s požadavky našich spolusousedů. Chceme být Garantem námi nabízených služeb, a proto očekávejte i Vy náš maximální profesionální přístup, při sestavování Vaší PROMO nabídky obyvatelům rezidencí, –  na které cílíme především.

Uvědomte si prosím, že jen ve shora uvedených rezidencích je cca přes 1300 vysoce nákladových bytů, ve kterých žijí zejména movití cizinci, kteří se mohou stát i Vašimi novými zákazníky a poptávajícími služeb. A v roce 2018 – 2019 se započne budovat nedaleko Parková čtvrť Praha, kde těch bytů jednou bude k tomuto zmiňovanému počtu + 2500. Myslíme do budoucnosti. Buďte tu s námi již v době, která se Vám později tisíckrát zúročí.  Chcete přece i Vy být  –  „investiční.“ 🙂 Garantujeme Vaši exklusivnost Vašeho jediného druhu podnikání po celou dobu existence tohoto webu. 

Mluvíme „lidskou řečí“ a tak, jak nám „Zobák narostl.“ 🙂 Ano, máme vysoce odborné Znalosti – Dovednosti – Zkušenosti – Praxi, ale také máme v týmu 19 letého kluka z ulice, který umí mluvit na mladé respondenty rezidencí, kteří si tyto byty od ruských vlastníků pronajímají čím dál více, jak sami kolem sebe vidíme. Cílíme z velké části i na bonitní klientelu GAY ČR, i vůči které směřujeme naše marketingové kanály – další obrovský bonus pro Vás. Tato klientela je bohatá – i Vy chcete přece – často nakupující zákazníky. Jsou častými obyvateli a pronajimateli bytů v rezidencích. Máme zkušenosti s virálními tématy z internetu, které rovněž budeme umísťovat do sekce NET a na tyto přitahovat stovky dalších návštěvníků našeho webu a Magazínu a tedy i potencionálních Klientů pro Váš inzerovaný brand. 

Vlastním systémem reklamy uvnitř 2 předmětných Rezidenci rychle pronikneme do podvědomí obyvatelů, a to zejména pro jazykové mutace webu ČJ – AJ – RU – které už nyní aktivně připravujeme. Učastníme se vnitřního života a umíme psát o tématech, které respondenty uvnitř zajímají nebo mají důvod si je číst. Připravujeme pro tyto naše spolusousedy i virální témata napojením na ruské zdroje a dopisovatele. 

Budeme představovat Vaše PROMO nejen v rezidencích, ale i plošně po celé ČR (i svět) pomocí desítek našich vlastních marketingových kanálů FACEBOOK – TWITTER – INSTAGRAM – PINTEREST – YOUTUBE a odzkoušených služeb placených providerů CZ prokliků, které samozřejmě pro tyto účely rovněž využíváme. 

Vaši nabídku představíme obyvatelům Prahy i široké veřejnosti z celé ČR pomocí poutavého článku, fotografií, VIDEA a textů, které sami nastilizujeme do atraktivného VIZUÁLNÍHO zážitku tak, aby to rozhodně nevypadalo jako obyčejná komerční nabídka, kterých je všude nekonečno. 

Nicměně jak jsem řekl, každý obor podnikání má u nás pouze jedno místo. Nečekejte dlouho a napište nám v případě Vašeho zájmu na email:

archtitect@exclusivedomain.cz nebo použijte tento kontaktní formulář 

protože stejně jako nové byty v Praze, i naše profesionálně na míru psané PR články, –  na Vaše exklusivní služby v našem magazínu, – prostě nebudou, – protože daný druh podnikání již bude postupem času definitivně obsazený, jelikož jeho chytrý Zadavatel – myslí s námi do budoucnosti developerské výstavby – Parková čtvrť Praha. 

Pro představu o možné ceně za naše služby shlédněte prosím náš CENÍK, který je platný do 31.12.2017. Nicméně kdo uzavře smlouvu nyní – zaručujeme mu tuto cenu po celou dobu jeho zájmu nebo – do ukončení činnosti webu z důvodu uvedených v Obchodních podmínkách

Rovněž nabízíme PR články na nové a rozestavené stavby luxusního bydlení Developerům v Praze, a to v podobě i seriálů na pokračování – v každém 3 zpětné odkazy na Váš oficiální web. 

Děkuji za čas, který jste mi věnovali přečtením této obchodní nabídky právně vysvětlené, jak je povoleno úřady zasílat SPAM. 

Provozovatel 

V případě, že nám na tuto obchodní nabídku odpovídáte emailem na shora uvedenou emailovou adresu, jste srozuměni s tím a potvrzujete souhlas, že jste se seznámili s aktuálním zněním našich Obchodních podmínek, které Vám tímto předkládáme k seznámení. 

Žádné skutečnosti a údaje v této zprávě obsažené nelze považovat za závazný návrh na uzavření smlouvy nebo přijetí Vašeho návrhu na uzavření smlouvy. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy (nabídku), pak jakékoli i nepodstatné změny, které v této nabídce učiníte, budou námi považovány za novou nabídku a zároveň obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, nebo je-li reakcí na Váš návrh na uzavření smlouvy, pak smlouva, která má na základě tohoto návrhu vzniknout, bude uzavřena nejdříve okamžikem podpisu jejího písemného vyhotovení oprávněnými zástupci smluvních stran. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy se považují za nezávazné.